Disclaimer

I. Doel van de site

De Ombudsdienst voor de postsector creëerde deze site om:

  • Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk kanaal aan te bieden om klachten in te dienen
  • Informatie te verstrekken over de diensten en werking van de Ombudsdienst voor de postsector

II. Inhoud en beschikbaarheid van de site

De site wordt regelmatig geactualiseerd. Zowel het ontwerpen als beheren van de site gebeuren met grote zorgvuldigheid. Als er toch nog een fout of onzorgvuldigheid zou blijken, zouden wij daar graag over ingelicht worden. Wij kunnen dan snel de nodige aanpassingen doen.

De toegang tot de site van de Ombudsdienst voor de postsector kan tijdelijk onderbroken worden om wijzigingen, verbeteringen of onderhoudswerken uit te voeren. Dit kan op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing.

III. Gebruiksvoorwaarden

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze site vrij van rechten. Het gebruik van de informatie voor persoonlijke of informatieve doeleinden is gratis, mits bronvermelding. Voor het gebruik van multimedia-informatie (afbeeldingen, logo’s…) is voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming nodig.

IV. Aansprakelijkheid

De site van de Ombudsdienst voor de postsector is gebaseerd op officiële teksten. Als de inhoud van een tekst op site afwijkt van een officiële tekst, dan krijgt de officiële tekst voorrang.

Deze site bevat algemene informatie die niet altijd voldoet voor een individueel of specifiek dossier. De gegeven informatie mag niet beschouwd worden als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

De Ombudsdienst voor de postsector is niet verantwoordelijk voor de inhoud noch het goed functioneren van andere sites waarnaar een link mogelijk is.

V. Persoonlijke levenssfeer

De Ombudsdienst voor de postsector behandelt en beschermt zorgvuldig de persoonlijke informatie die wordt gegeven via het invulformulier op deze site. Zij wordt opgeslaan in geautomatiseerde bestanden die enkel toegankelijk zijn voor de Ombudsman/vrouw en de ombudsmedewerkers. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van een klacht.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 heeft men ten allen tijde het recht om zijn persoonlijke gegevens te consulteren en te verbeteren.

VI. Toepasselijk recht

De inhoud, het gebruik en beheer van deze site vallen onder het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.