Jaarverslag 2021

2021 is een atypisch jaar voor de Ombudsdienst voor de Postsector. Enerzijds noteren we een gevoelige daling van het type klachten dat de postsector reeds jaren kenmerkt. Anderzijds ontving de ombudsdienst een verzoek van 1558 bestemmelingen om te bemiddelen omtrent de douanekost bij de ontvangst van een pakket buiten de Europese Unie. Een verviervoudiging ten opzichte van werkingsjaar 2020.