Onze partners

De Ombudsdienst werkt in een ruimer netwerk van organisaties die geschillen buitengerechtelijk beslechten. Bij onderstaande partners krijgt u een overzicht van de diensten waar u terecht kan voor bemiddeling.

De Consumentenombudsdienst: www.consumentenombudsdienst.be

Het netwerk van de Ombudsmannen: www.ombudsman.be

Het ODR-platform van de Europese Commissie (toegankelijk via de link hieronder) tracht geschillen die voortvloeien uit de e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. Het platform kan niet aangewend worden voor geschillen tussen een consument en een gekwalificeerde entiteit.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show