Sharon Mccutcheon Tn57ji3cewi Unsplash

Onze visie

Samenwerken werkt

De Ombudsdienst voor de postsector, door de overheid gecreëerd op 21 maart 1991, past in de Europese en nationale betrachting om geschillen te regelen via consensus.

Wij zijn geen rechter en geen advocaat. Voor onze werking en behandeling van de dossiers beroepen wij ons niet alleen op de toepasselijke wet- en regelgeving maar als ombudsdienst kunnen we ook billijkheid inroepen.

In elk dossier streven we naar het bereiken van een minnelijk akkoord tussen de partijen en vertrekken hierbij van het verhaal van beiden. Indien er geen akkoord bereikt kan worden, neemt de Ombudsdienst een standpunt in, in de vorm van een niet dwingende aanbeveling aan het bedrijf of een advies aan de klant.

Als beroepsinstantie met een gegarandeerde onafhankelijkheid en met reële en verregaande onderzoeksbevoegdheid, formuleert de Ombudsdienst structurele aanbevelingen aan een specifiek bedrijf of de hele sector. De kennis die we vergaren op basis van de individuele bemiddelingen, stellen we op die manier ten dienste van de klanten en van de bedrijven.

Onze publieke jaarverslagen geven aan de Ombudsdienst slagkracht. Deze wettelijke verplichting compenseert ten dele het feit dat wij de bedrijven niets kunnen opleggen en voedt het politieke en maatschappelijke debat. Het kan bovendien voor de bedrijven een instrument zijn om hun organisatie en dienstverlening te evalueren.

We werken laagdrempelig, oplossingsgericht en geëngageerd. Omdat mensen niet moeten betalen voor onze tussenkomst kan iedereen die niet tevreden is over het resultaat van de klachtenbehandeling van het postbedrijf bij ons terecht.

Gestimuleerd door goede resultaten, blijft ons team gedreven, een gedrevenheid die we delen met heel wat medewerkers van de verschillende postbedrijven.

Rechtvaardigheid, integriteit en respect zijn sleutelwoorden voor onze externe en interne werking: rechtvaardigheid in de benadering van klanten en bedrijven, integriteit bij de behandeling van dossier en vertrouwelijke gegevens, respect zowel voor de mensen die op ons beroep doen, als in de relaties met de bedrijven met wie we een constructieve samenwerking uitbouwen.

Ook binnen het ombudsteam staan samenwerking en loyaliteit centraal: de medewerkers hebben met de dienst een resultaatsverbintenis die gebaseerd is op vertrouwen. Wij leggen de lat hoog maar zetten in op de talenten van elke individuele medewerker en op een correcte balans tussen gezin en werk. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de mensen die op ons beroep doen.