Procedurereglement

Op deze pagina kan u ons procedurereglement lezen en downloaden.

U vindt er alle informatie over welke soort klachten de Ombudsdienst mag behandelen, de duur van de
behandeling van een dossier en de procedure die wordt gevolgd.

U vindt er ook alle taken en bevoegdheden van de Ombudsdienst, de manier waarop ombudsmannen worden
aangeduid en het wettelijk kader waarbinnen de dienst opereert. 

Alle informatie en documenten op deze website zijn eveneens ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via e-mail of andere duurzame gegevensdrager.

Mason B 0Fbq5wemi8q Unsplash