Wie zijn we?

De Ombudsdienst voor de postsector is een onafhankelijke, federale overheidsdienst. Ze werd opgericht bij de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Sinds februari 2007 is de Ombudsdienst bevoegd voor alle bedrijven die actief zijn op de Belgische postmarkt.

De dienst is een beroepsinstantie en kan bijgevolg enkel bemiddelen als het geschil in de eerste plaats voorgelegd werd aan het betrokken bedrijf.

Indien het bedrijf en de klant niet tot een overeenstemming komen, kan de klant een bemiddelingsaanvraag indienen bij de Ombudsdienst.

Wie kan klacht indienen?

De Ombudsdienst voor de postsector

De Ombudsdienst is een onafhankelijke organisatie. Ze heeft geen rechtspersoonlijkheid, waardoor de dienst administratief aangehecht is aan het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie, met ondernemingsnummer 0243.405.860.

De Ombudsdienst is erkend als gekwalificeerde entiteit volgens boek XVI van het Wetboek van economisch recht.

De Ombudsdienst wordt gefinancierd door de postsector. Dit gebeurt via een in de wet vastgelegde formule waarbij de postbedrijven een bijdrage betalen, in verhouding met het aantal ontvankelijke klachten dat de Ombudsdienst voor hen bemiddelt. Enkel bedrijven die meer dan 12 ontvankelijke klachten hebben en een jaaromzet van meer dan 500.000 euro zijn bijdrageplichtig.

Het ombudsteam

De Ombudsdienst beschikt over een team van 15 dossierbeheerders en 2 ombudsmannen.

De dienst wordt geleid door een Ombudscollege, bestaande uit een Nederlandstalige en Franstalige Ombudsman. Zij hebben een (hernieuwbaar) mandaat van 5 jaar en worden benoemd bij Koninklijk Besluit, na overleg in de Ministerraad.

De Nederlandstalige Ombudsvrouw is Katelijne Exelmans en de Franstalige Ombudsman is Paul De Maeyer.

Mathyas Kurmann Fb7ynpbt0l8 Unsplash

Voor meer informatie omtrent de werking van onze dienst kan u hier terecht: