Wie kan klacht indienen?

Iedereen kan een vraag tot bemiddeling richten aan de Ombudsdienst voor de postsector: een particulier, een onderneming, een vereniging, een organisatie, …

Zowel bestemmeling als afzender kan een klacht indienen, voor zover het geschil zich richt tot een post- of pakjesbedrijf dat actief is op de Belgische markt.

Een bemiddeling kan enkel opgestart worden indien het geschil eerst voorgelegd werd aan de klantendienst van het betrokken bedrijf, volgens hun interne procedure. De ombudsdienst is een beroepsinstantie.

Een bemiddeling kan enkel opgestart worden als de klacht schriftelijk werd ingediend bij de Ombudsdienst, via het online klachtenformulier, een mailbericht of een brief.

Klacht Indienen

In ons procedurereglement kan u uitgebreid lezen hoe de Ombudsdienst te werk gaat.